Hướng dẫn đổi tên wp-content trong WordPress [Tips to rename wp-content folder in WordPress]

Không phức tạp như đổi tên wp-admin và đổi tên wp-includes trong WordPress, đổi tên wp-content trong WordPress khá đơn giản. Chỉ cần cấu hình trong file wp-config.php trong thư mục root của website WordPress là xong. Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết cách đổi tên wp-content trong WordPress.

Hướng dẫn đổi tên wp-content trong WordPress
Hướng dẫn đổi tên wp-content trong WordPress

 Thư mục wp-content chứa toàn bộ các theme, pluggin, upgrade và các file upload lên (mặc định) của website WordPress. Với 2 bước đơn giản sau, chúng ta sẽ đổi tên hoàn toàn wp-content trong WordPress

Hướng dẫn cấu hình đổi tên wp-content trong WordPress

Bước 1: Thiết lập lại cấu hình đường dẫn đến thư mục wp-content trong file wp-config.php

– Truy cập vào host của website qua giao thức FTP, ở đây mình dùng phần mềm FileZilla (hoàn toàn miễn phí)

– Thêm đoạn mã bên dưới vào cuối của file (hoặc bất kỳ vị trí nào sau dòng <?php )

define (‘WP_CONTENT_FOLDERNAME’, ‘media’);
define (‘WP_CONTENT_DIR’,ABSPATH.WP_CONTENT_FOLDERNAME);
define(‘WP_SITEURL’,’http://’.$_SERVER[‘HTTP_HOST’]. ‘/’);
define(‘WP_CONTENT_URL’,WP_SITEURL . WP_CONTENT_FOLDERNAME);

define(‘WP_PLUGIN_DIR’,WP_CONTENT_DIR.’/plugins’);
define(‘WP_PLUGIN_URL’,WP_CONTENT_URL.’/plugins’);
define(‘UPLOADS’,WP_CONTENT_FOLDERNAME.’/files’ );

  • Lưu lại và up lên host.

Tips to rename wp-content folder in WordPress

Bước 2: Đổi tên các file, folder liên quan đến wp-admin thành tên bất kỳ mà bạn muốn (tương ứng với xâu mà bạn đã thay đổi ở bước 1)

Đổi tên thư mục wp-content thành tên mà bạn vừa thiết lập trong file wp-config.php mà bạn vừa cấu hình ở bước 1 (ở ví dụ trên là media). Lưu lại.

DONE !

Các bạn đã đổi tên wp-content thành công cho website WordPress của mình. Bây giờ các bạn sẽ thấy đường dẫn đến các file ảnh trong website của bạn có dạng http://yoursite/media/files/image.jpg

Chúc vui !

Leave a Reply