Khắc phục lỗi Hyper-V: “The virtual machine could not be started because the hypervisor is not running.”

Hyper-V là một trong những nền tảng ảo hóa tốt nhất và phổ biến nhất hiện nay, Hyper-V được tích hợp sẵn trong hầu hết các hệ điều hành Windows như Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012,… Sử dụng Hyper-V khá đơn giản, tuy nhiên, do hỗ trợ phần cứng tốt, nên khi cấu hình Hyper-V thỉnh thoảng gặp lỗi liên quan đến Hypervisor.

Khắc phục lỗi Hyper-V

Như đã giới thiệu trong bài viết So sánh Hyper-V và VMWare, Hyper-V khá phổ biến trong các công ty vừa và nhỏ với nhu cầu phân chia một máy chủ vật lý thành 2, 3 máy chủ ảo để cài đặt các hệ thống thông tin trong công ty.

Bản thân tôi cũng chỉ mới sử dụng Hyper-V được gần 2 năm, nhưng trong 5 lần cài đặt và cấu hình Hyper-V thì có 3 lần bị lỗi về hypervisor: “The virtual machine could not be started because the hypervisor is not running”.

Nguyên nhân lỗi “…The virtual machine could not be started because the hypervisor is not running”

Hypervisor là trình điều khiển ảo hóa, là lớp trung gian giữa phần cứng máy chủ vật lý với các máy chủ ảo (hệ điều hành, driver,.. của các máy ảo). Để máy chủ ảo có thể hoạt động được thì Hypervisor phải hoạt động bình thường. Vì bất kỳ một lý do nào đó mà Hypervisor không hoạt động thì tất cả các máy chủ ảo sẽ bị lỗi.

Nguyên nhân gây lỗi Hypervisor is not runnung

1) Phần cứng không hỗ trợ công nghệ ảo hóa (Virtualization) hoặc tính năng Virtualization chưa được kich hoạt: Hầu hết phần cứng hiện nay đã hỗ trợ công nghệ ảo hóa, chẳng hạn như:  Intel Virtualization Technology (Intel VT) hay AMD Virtualization (AMD-V).

2) Hardware-enforced Data Execution Prevention (DEP) chưa được kích hoạt.

3) Hypervisor không được thiết lập tự khởi động khi boot

The virtual machine could not be started because the hypervisor is not running
The virtual machine could not be started because the hypervisor is not running

Cách khắc phục lỗi “…the hypervisor is not running”

Từ các nguyên nhân nêu trên, để khắc phục lỗi  “The virtual machine could not be started because the hypervisor is not running” trong Hyper-V chúng ta cần:

1) Kiểm tra và kích hoạt (Enable) tính năng Virtualization của phần cứng

2)  Kiểm tra và kích hoạt (Enable) tính năng Hardware-enforced Data Execution Prevention (DEP)

Cả 2 thao tác trên được thực hiện trong BIOS setting của máy chủ vật lý. Chú ý sau khi lưu setting BIOS thì Turn Off/Shutdown máy chủ rồi Turn On lai để cập nhật cấu hình BIOS (reset máy chủ không cập nhật được một số thay đổi trong BIOS)

3) Thiết lập tự động khởi động Hypervisor:  Vào Run => CMD, gõ câu lệnh sau:

bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto

Khởi động lại máy một lần nữa.

DONE.

Chúc các bạn thành công!

Comments

Leave a Reply