Trường xưa..

Về họp lớp các bạn ơi! Tôi sẽ về họp lớp nhé bạn ơi Để ôn lại cái thời mình đi họca Nhà ở xa mờ sương xe lọc cọc Trời mùa đông buốt cóng cả vai gầy. Tôi sẽ về thăm lại những gốc… Read More

Thời gian lặng lẽ…

Vẫn còn ở đó…. Những gì của ta! Mùa đông lạnh ngắt Mùa hè dần xa Cuộc sống hối hả Thoáng dần trôi qua Thời gian lặng lẽ….Đưa ta về già! Vẫn còn ở đó Những ngày hôm qua Những ngày chưa đến Nhưng chợt… Read More