Thời gian lặng lẽ…

Vẫn còn ở đó…. Những gì của ta! Mùa đông lạnh ngắt Mùa hè dần xa Cuộc sống hối hả Thoáng dần trôi qua Thời gian lặng lẽ….Đưa ta về già! Vẫn còn ở đó Những ngày hôm qua Những ngày chưa đến Nhưng chợt… Read More