Sám hối !

Ai cũng thế ít nhiều đều tội Chỉ khác nhau biết lỗi hay không Đời là bể khổ mênh mông Khéo nương Phật pháp thoát vòng trầm luân!.. Nếu trước kia vô minh Con đã phạm lỗi lầm Nay sám hối ăn năn Nguyên ngăn… Read More

Trường xưa..

Về họp lớp các bạn ơi! Tôi sẽ về họp lớp nhé bạn ơi Để ôn lại cái thời mình đi họca Nhà ở xa mờ sương xe lọc cọc Trời mùa đông buốt cóng cả vai gầy. Tôi sẽ về thăm lại những gốc… Read More