Tháng Sáu

Tháng Sáu Tháng sáu, em biết đấyTrời vẫn nắng chang chang,Mây, giông và sấm chớpRồi mưa đến vội vàng! Làm rụng rơi cánh phượng,Làm nhạt màu băng lăng,Nhiều mây, trời u ámAnh chả thấy ánh trăng! Tháng sáu nên giản dị,Cái tốt thành thói quen,Như… Read More