Đừng mãi chỉ theo đuôi của thời gian. Những việc cần làm, hãy làm ngay, không chậm trễ!

Không có hối hận nào có thể thay đổi quá khứ và không có nỗi sợ nào có thể thay đổi tương lai.

Khi 20 tuổi, ta có thể mua được món đồ chơi mà năm 10 tuổi không thể mua được, nhưng đã không còn cảm giác vui sướng như hồi đó nữa. Khi 30 tuổi, ta đã đủ dũng cảm để theo đuổi cô gái mà năm 20 tuổi không dám theo đuổi, nhưng cô gái ấy đã thành vợ người ta đã nhiều năm rồi..

Thoi-gian-lang-le_mmojourney
Đừng mãi chỉ theo đuôi của thời gian

Khi 40 tuổi, ta có thể đã làm ra nhiều tiền như mình mong muốn lúc tuổi 30, nhưng chợt nhận ra sức khoẻ đã không còn như trước. Khi 50 tuổi, ta muốn tiếp tục mối quan hệ với đám bạn mà ở tuổi 40 ta đã trót bỏ quên, nhưng chợt nhận ra đã mất liên lạc nhiều năm lắm rồi…

Đừng mãi chỉ theo đuôi của thời gian. Những việc cần làm, hãy làm ngay, không chậm trễ !

-ST-

Leave a Reply