Hướng dẫn cách xóa website trong tài khoản Google Analytics

Google Analytics (GA) cung cấp cho bạn hơn 80 các loại báo cáo khác nhau, giúp bạn hiểu rõ hơn làm cách nào khách thăm quan tìm thấy website của bạn, họ quan tâm tới những gì. Tuy nhiên, bài viết này không hướng dẫn bạn tạo tài khoản Google Analytics để thông kê truy cập cho website mà tôi sẽ hướng dẫn cách xóa một website khỏi tài khoản GA.

Hướng dẫn cách xóa website trong tài khoản Google Analytics

Trong trường hợp bạn muốn xóa một website ra khỏi danh sách website ở tài khoản GA của bạn, bạn có thể xóa (khóa) riêng tên miền đó, thay vì phải xóa tất cả trong một.

Hướng dẫn cách xóa website trong tài khoản Google Analytics

Bước 1: 

  • Đăng nhập vào tài khoản quản trị của GA

  • Chọn cột Admin.

  • Chọn lần lượt: Account => Poperties => Bên cột VIEW PROFILE, chọn All Web Site Data.

cách xóa website trong tài khoản Google Analytics

Bước 2: 

Trong màn hình VIEW SETTING => Chọn Delete this

 

Leave a Reply