Hướng dẫn cách Ẩn/ Xóa các thư mục Documents, Music, Videos, Downloads, Desktop… trong ‘This PC’ của Windows 10

Trong Windows 10, khi mở cửa sổ ‘This PC‘ lên (tương đương với My Computer trong Windows XP và Computer trong Windows 7), mặc định sẽ hiển thị các thư mục cá nhân của người dùng (Personal folder) ở bên trên danh sách các ổ đĩa trong máy tính, bao gồm: 3D Object, Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Videos.

Hướng dẫn cách Ẩn/ Xóa thư mục cá nhân (Music, Videos, Downloads, Desktop...) trong 'This PC' của Windows 10
Các thư mục mặc định trong cửa sổ ‘This PC’ trên Windows 10 (Desktop, Downloads, Music..)

Microsoft cho rằng đây là một cải tiến trong Windows 10 giúp cho người dùng có thể truy cập nhanh đến các thư mục cá nhân của mình (thực ra là bắt đầu từ Windows 8.1 nhưng tôi không sử dụng bản này mà nhảy luôn từ Windows 7 lên Windows 10). Tuy nhiên, với nhiều người tính năng này không thực sự hữu dụng, trái lại còn gây khó chịu vì những thư mục chẳng bao giờ dùng đến lại cứ hiển thị lù lù ngay trước mắt mỗi khi mở máy tính lên. Đã thế, Microsoft lại còn không cho người dùng can thiệp vào những thư mục này (không thể xóa).

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn ẩn những thư mục này đi một cách dễ dàng nếu không cần dùng đến, cũng như khôi phục lại nếu cần. Đây là một thủ thuật, chỉnh sửa Registry của Windows để tùy chỉnh Ẩn/ Hiện các thư mục 3D Object, Desktop, Documents, Downloads, Music, Pictures, Videos trong cửa sổ ‘This PC‘. Lưu ý: Nên backup máy tính bằng cách Export Registry trước khi thực hiện chỉnh sửa để đề phòng sai sót.

Cách Ẩn/ Xóa các thư mục Documents, Music, Videos, Downloads, Desktop… trong ‘This PC’ của Windows 10

Trước hết hãy backup Registry bằng cách mở cửa sổ Registry Editor (Start => Run => nhập vào “regedit“)

Cách Ẩn/ Xóa các thư mục Documents, Music, Videos, Downloads, Desktop... trong 'This PC' của Windows 10
Mở chương trình quản lý Registry Editor (Start => Run => nhập “regedit”)

Click Computer, chọn Export và chọn tên file và đường dẫn chứa file backup Registry của máy tính, nhấn OK là xong.

Cách Ẩn/ Xóa các thư mục Documents, Music, Videos, Downloads, Desktop... trong 'This PC' của Windows 10
Cách backup Registry cho máy tính trong Registry Editor

Ẩn các thư mục Documents, Music, Videos, Downloads, Desktop… trong Windows 10 bằng cách chỉnh sửa Registry.

Việc chỉnh sửa Registry khá rắc rối, chỉ một sai sót nhỏ (gõ nhầm 1 ký tự) cũng có thể gây ra lỗi Windows hoặc các hỏng hóc khác => Tôi đã tạo sẵn các file Reg, các bạn chỉ cần download về, giải nén file ZIP ra rồi chạy các file có đuôi .REG để tùy chỉnh ẩn/ hiện các thư mục trên theo ý mình. Nếu máy tính Windows của bạn là 32bit thì chọn các file REG cho bản 32bit, còn Windows của bạn là 64bit thì hãy chọn các file REG cho bản 64bit tương ứng nhé.

– Link download:  RegFile-Remove-Restore-Windows10-shortcut.zip

Sau khi download về và giải nén, các bạn sẽ thấy những file REG sau:

  • 64-bit_Remove_All_user_Folders_in_This_PC.reg => Ẩn tất cả các thư mục Personal trong cửa sổ ‘This PC‘ của Windows 10 64bit (x64)
  • 64-bit_Restore_All_user_Folders_in_This_PC.reg =>  Hiện/ Khôi phục lại tất cả các thư mục Personal trong cửa sổ ‘This PC‘ của Windows 10 64bit (x64)
  • 64-bit_Remove_Some_user_Folders_in_This_PC.reg => Ẩn một số thư mục không cần thiết (ít dùng) trong cửa sổ ‘This PC‘ của Windows 10 64bit (x64). Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh bằng cách mở file này với trình soạn thảo text (Notepad hoặc Notepad++). Chú ý những đoạn text “ThisPCPolicy“=”Hide” tức là thư mục này sẽ bị ẩn đi.
  • 32-bit Hide OneDrive From File Explorer.reg => Ẩn thư mục OneDrive trong Windows 10 32bit (x86)
  • 32-bit Restore OneDrive to File Explorer.reg => Hiện/ khôi phục lại thư mục OneDrive trong Windows 10 32bit (x86)
  • 64-bit Hide OneDrive From File Explorer.reg => Ẩn thư mục OneDrive trong Windows 10 64bit (x64)
  • 64-bit Restore OneDrive to File Explorer.reg => Hiện/ khôi phục lại thư mục OneDrive trong Windows 10 64bit (x64)

Đây là nội dung file REG, các bạn có thể tự chỉnh sửa lại file REG này nếu muốn:

Windows Registry Editor Version 5.00

; Music

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{a0c69a99-21c8-4671-8703-7934162fcf1d}\PropertyBag]

“ThisPCPolicy”=”Hide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{a0c69a99-21c8-4671-8703-7934162fcf1d}\PropertyBag]

“ThisPCPolicy”=”Hide”

; Pictures

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639}\PropertyBag]

“ThisPCPolicy”=”Hide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{0ddd015d-b06c-45d5-8c4c-f59713854639}\PropertyBag]

“ThisPCPolicy”=”Hide”

; Videos

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95}\PropertyBag]

“ThisPCPolicy”=”Hide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{35286a68-3c57-41a1-bbb1-0eae73d76c95}\PropertyBag]

“ThisPCPolicy”=”Hide”

; Desktop

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag]

“ThisPCPolicy”=”Hide”

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{B4BFCC3A-DB2C-424C-B029-7FE99A87C641}\PropertyBag]

“ThisPCPolicy”=”Hide”

Chúc các bạn thành công.

Nếu có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ, vui lòng để lại bình luận ở cuối mỗi bài viết hoặc trên Fanpage của tôi.

Leave a Reply