Tổng hợp 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất trong EXCEL

EXCEL có hàng trăm hàng ngàn phím tắt rất hữu ích nhưng chúng ta khó mà nhớ hết để sử dụng được, đặc biệt là với những ai không sử dụng EXCEL thường xuyên, hàng ngày. Vì vậy, trong bài viết này, tôi đã chọn lọc ra top 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất trong EXCEL.

Tổng hợp 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất trong EXCEL
Tổng hợp 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất trong EXCEL

EXCEL là chương trình soạn thảo và tính toán vô cùng tiện lợi và phổ biến hiện nay. Hầu như ai sử dụng máy tính cũng từng dùng qua EXCEL. Và những người dùng chuyên nghiệp luôn sử dụng thành thạo những phím tắt thông dụng, hay nhất và quan trọng nhất của nó.

Tiêu chí để lựa chọn cho “hay nhất” và “quan trọng nhất” ở đây là:

  1. Mức độ tiện dụng khi sử dụng phím tắt
  2. Mức độ thường xuyên sử dụng

Tham khảo: Top 5 nhóm phím tắt thông dụng và hữu ích nhất trong EXCEL 2010

EXCEL có hàng trăm hàng ngàn phím tắt rất hữu ích nhưng chúng ta khó mà nhớ hết để sử dụng được, đặc biệt là với những ai không sử dụng EXCEL thường xuyên, hàng ngày. Dưới đây là top 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất mà mình thường xuyên dùng đến mỗi khi sử dụng EXCEL. Các bạn hãy ghi nhớ hết 20 phím tắt này để sử dụng và nâng cao skill level trong EXCEL của mình nhé.

Tổng hợp 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất trong EXCEL

TTPhím tắt EXCELÝ nghĩa
1F4 hoặc Ctrl+YLặp lại thao tác vừa thực hiện
2Ctrl + DCopy từ cell bên trên xuống cell đang chọn
3Ctrl + RCopy từ cell bên trái sang cell đang chọn
4F2Hiệu chỉnh dữ liệu trong một cell
5Alt + =Chèn công thức AutoSum
6Ctrl + ;Cập nhật ngày tháng hôm nay (today)
7Ctrl + Shift + :Nhập thời gian hiện tại (current time)
8Ctrl + Shift + ”
hoặc Ctrl  + ’
Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
9Ctrl + BBật tắt chế độ đậm, không đậm
10Ctrl + IBật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
11Ctrl + UBật tắt chế độ gạch dưới
12Ctrl + 1Hiện hộp thoại chọn format cho cell
13Ctrl + 5Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
14Ctrl + 9Ẩn dòng
15Ctrl + Shift + (Hiển thị dòng ẩn
16Ctrl+KChèn một Hyperlink
17Ctrl + PageUpChuyển sang sheet trước (áp dụng cho file có nhiều sheet)
18Ctrl + PageDownChuyển sang sheet sau (áp dụng cho file có nhiều sheet)
19Ctrl + HThay thế (Replace)
20Ctrl+ FTìm kiếm (Find / Search)

 

Chúc các bạn thành công !

Leave a Reply