Khám phá file CMD/BAT (Phần 2): Những tiện ích của CMD/BAT file mà bạn chưa biết

Serial bài viết khám phá CMD/BAT file:

Phần 1: Tổng hợp  các lệnh Command (CMD) thông dụng và hữu ích
Phần 2: Những tiện ích của CMD/BAT file mà bạn chưa biết

Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu tổng hợp các lệnh Command Line (CMD) thông dụng và hữu ích, đó là cái nhìn sơ bộ, khi sử dụng thực tế lệnh nào, chúng ta có thể hỏi thêm bác Gồ. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tìm hiểu các ứng dụng thực tế của các dòng lệnh Command.

Khám phá file CMD/BAT (Phần 2): Những tiện ích của CMD/BAT file mà bạn chưa biết
Những tiện ích của CMD/BAT file mà bạn chưa biết

So sánh BAT file và CMD file

Về cơ bản, CMD file và BAT file (2 file có phần mở rộng là *.CMD và *.BAT) rất giống nhau, là tập hợp các câu lệnh thực thi Command Line để thực hiện một hoặc một số tác vụ nào đó.

Điểm khác nhau cơ bản giữa file CMD và BAT là “CMD sets ERRORLEVEL regardless of error while BAT sets ERRORLEVEL only on errors” – hiểu đơn giản là: Nếu trong file CMD có 1 dòng lệnh lỗi => coi như cả file đó lỗi (ko thực thi được), còn trong file BAT có 1 dòng lỗi thì nó sẽ bỏ qua dòng lỗi đó để thực hiện các lệnh tiếp theo mà ko ảnh hưởng gì !

Ngoài ra có một số khác biệt nhỏ về mức độ ưu tiên và hỗ trợ thực hiện, trong Windows NT thì BAT file thường được sử dụng hơn. Một ví dụ đơn giản, để chạy file file1.bat thì chỉ cần enter file1 là đủ (ko cần nhập đủ cả file1.bat) còn muốn chạy file2.cmd thì phải nhập đầy đủ file2.cmd….

Từ đây trở về sau chúng ta dùng BAT file để ám chỉ cả CMD file và BAT file (vì 2 loại file này rất giống nhau, bản thân mình thì chỉ sử dụng BAT file là chính chứ ko dùng đến CMD file). Cách tạo và sử dụng 2 loại file này tương tự nhau

Khám phá file CMD/BAT: Những tiện ích của CMD/BAT file mà bạn chưa biết

1) Sử dụng BAT file trong đĩa CD/USB để tự động chạy và cài đặt ứng dụng

Dưới đây là một ứng dụng của file BAT để tự động chạy (autorun) đĩa CD cài đặt phần mềm mà tôi đã từng làm:

YÊU CẦU: Phần mềm sẽ kiểm tra xem máy tính đã cài .Net 4.0 chưa? nếu chưa có thì cài .Net 4.0 trước sau đó cài phần mềm (file setup.exe); nếu có .Net 4.0 rồi thì cài đặt phần mềm luôn.

CÁCH LÀM:

– Bước 1: Chuẩn bị các file cần thiết

Tạo file autorun.inf và file start.bat lưu vào thư mục gốc của đĩa cài đặt

Tạo file icon.ico là ico của đĩa (trang trí cho đẹp, nếu cần)

Đưa file cài đặt phần mềm cần thiết (chứa file setup.exe) vào thư mục gốc; copy bộ cài .Net 4.0 offline vào thư mục nào đó, ví dụ: DotNetFX40dotNetFx40_Full_x86_x64.exe

– Bước 2: Nội dung của file autorun.inf và file start.bat như sau:

// File autorun.inf

[AutoRun]
icon=imagesicon.ico
label=Tieu de cua dia cai
open=start.bat

// File start.bat

@echo off

IF EXIST %windir%microsoft.netframeworkv4.0.30319Accessibility.dll (
echo Dang cai dat ung dung..
START “” Setup.exe
) Else (
echo Dang cai dat Microsoft .NET 4.0 ..
START /WAIT DotNetFX40dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /qb norestart
echo Dang cai dat ung dung..
START “” Setup.exe
)

– Bước 3: Tạo file ISO (bằng phần mềm UltraISO) rồi burn vào đĩa là xong.

2) Sử dụng BAT file để thiết lập cấu hình cho máy tính cực nhanh:

Chúng ta có thể thiết lập cấu hình máy tính bằng Command Line, gom tất cả chúng lại vào BAT file (mỗi câu lệnh trên 1 dòng). Bạn có thể tìm thêm các câu lệnh cần thiết, ví dụ bạn muốn thay đổi dung lượng RAM ảo cho máy tính bằng CMD, có thể search với Google bằng từ khóa “change pagefile size by Command Line” sẽ ra một mớ kết quả ngay.

Dưới đây là một số câu lệnh Command Line để thiết lập cấu hình cho máy tính thường dùng:

2.1. Thay đổi dung lượng RAM ảo bằng Command Line:

wmic computersystem where name=”%computername%” set AutomaticManagedPagefile=False
wmic pagefileset where name=”C:pagefile.sys” set InitialSize=1024,MaximumSize=4096

Bạn có thể thay đổi dung lượng RAM ảo tối thiểu (1024) và dung lượng RAM ảo tối đa (4096) ở trên bằng các con số phù hợp, chú ý đơn vị là MB.

2.2. Đổi mật khẩu máy tính bằng Command Line:

net user user-name new-password

2.3. Khởi động lại máy tính (reset) hoặc tắt máy tính (shutdown) bằng Command Line:

shutdown -r -t 0 // reset máy tính
shutdown -s -t 30 // tắt máy tính sau 30 giây

2.4. Gỡ cài đặt (uninstall) Windows Update bằng Command Line:

wusa /uninstall /kb:2894844 /quiet /norestart
wusa /uninstall /kb:2918614 /quiet /norestart
wusa /uninstall /kb:2937610 /quiet /norestart
wusa /uninstall /kb:2943357 /quiet /norestart

Bạn có thể thay kb:2894844 bằng mã số các bản update của Windows mà bạn muốn uninstall

2.5. Mở một ứng dụng hoặc một website bằng Command Line:

start “C:Program Files (x86)GoogleChromeApplication” chrome.exe  https://mmojourney.com/

Dòng lệnh trên sẽ mở Chrome sau đó truy cập vào website https://mmojourney.com/ trong Chrome.

Trên đây là một vài chức năng cơ bản của Command Line, nếu có thời gian, mình sẽ chia sẻ với các bạn nhiều chức năng khác nữa. Các bạn chỉ cần đưa tất cả vào file BAT rồi chạy 1 lần là xong, nó đặc biệt hữu dụng với những ai quản lý nhiều máy tính – như các nhân viên IT ở các công ty.

Chúc các bạn thành công!

Comments

Leave a Reply