Đừng ngộ nhận giữa một người bán hàng giỏi với một người lãnh đạo tài năng

Người lãnh đạo vs người bán hàng – nghe tên cũng đã thấy sự khác biệt rõ rệt. Vai trò của người bán hàng là đưa sản phẩm (do người khác tạo ra) đến với khách hàng, còn vai trò của người lãnh đạo là động viên, khích lệ, thúc đẩy người khác làm việc hiệu quả. Vậy nhưng, không ít người lại có những nhầm lẫn tai hại, ngộ nhận rằng mình là người bán hàng giỏi thì đương nhiên mình là người lãnh đạo giỏi.

Đừng ngộ nhận giữa một người bán hàng giỏi với một người lãnh đạo tài năng
Đừng ngộ nhận giữa một người bán hàng giỏi với một người lãnh đạo tài năng

Người quản lý và Người lãnh đạo (Manager vs Leader)

Lý thuyết quản trị/ quản lý trên thế giới trong các sách, giáo trình “cơ bản nhất” cũng đã mô tả rất rõ về sự khác biệt giữa người quản lý với người lãnh đạo (tương tự giữa ông chủ với người lãnh đạo):

– Người lãnh đạo như người cầm cờ, luôn đi đầu để khích lệ mọi người theo mình. Trong khi người quản lý/ ông chủ thì luôn (đi sau) cầm roi quất vào đít nhân viên mình và quát họ đi.

– Người lãnh đạo (thường đưa ra mục tiêu chiến lược rồi) cùng mọi người đi đến mục tiêu đó, họ không giám sát chặt chẽ, không thúc giục mọi người mà luôn đi đầu làm gương (làm chứ không chỉ nói xuông, chém gió chiến lược này chiến lược kia). Trong khi người quản lý/ông chủ thì luôn giám sát, thục giục người khác để hoàn thành một nhiệm vụ (thương do người khác đặt ra) – họ nói nhiều hơn làm.

– A Leader says “Let’s go.” while a Boss/ Manager says “Go!”. Người lãnh đạo thường nói “tiến lên”, “xung phong!” mang tính khích lệ 😀 , còn Người quản lý/ông chủ thường nói “Làm! Nhanh!” mang tính ra lệnh.

– Người lãnh đạo thường tư duy cải tiến, phát triển còn người quản lý chỉ cố gắng “quản lý”/giám sát và làm theo để hoàn thành mục tiêu.

Người quản lý và Người lãnh đạo (Manager vs Leader)
Người quản lý và Người lãnh đạo (Manager vs Leader)

“When I talk to managers/ bosses I get the feeling that they are important. When I talk to leaders I get the feeling that I am important”. Khi tôi nói chuyện với những người quản lý/ông chủ, tôi có cảm giác rằng họ là người quan trọng (là trung tâm). Còn khi tôi nói chuyện với người lãnh đạo, tôi có cảm giác mình mới là người quan trọng (người lãnh đạo chỉ đang làm nền để tôi vươn lên thôi)

Người bán hàng và Người lãnh đạo (Seller vs Leader)

Trong một công ty, người bán hàng là người đem sản phẩm của công ty đến với khách hàng và cũng là người mang tiền của khách hàng về cho công ty, nuôi sống công ty, “trực tiếp” phát triển công ty… Có lẽ cũng vì lẽ đó, trong công ty, phòng bán hàng thường có vai trò quan trọng, đôi khi “dẫn dắt” cả công ty.

Điều đó có thể đúng trong một số lĩnh vực kinh doanh nhất định, tuy nhiên không phải lúc nào cũng đúng, đặc biệt là những sản phẩm có yêu cầu về chất xám của người trực tiếp làm ra sản phẩm cao.

Đừng ngộ nhận giữa một người bán hàng giỏi với một người lãnh đạo tài năng. Người bán hàng tốt là người đưa được nhiều sản phẩm hữu ích đến với khách hàng, nắm bắt xu thế, quy luật cung cầu… để định hướng phát triển sản phẩm cả trong tương lai. Để làm được điều đó, người bán hàng thường có tư duy tốt, khái quát cao… theo kiểu “cái gì cũng biết” thế nên nhiều người bán hàng giỏi đã ngộ nhận rằng mình cũng là người lãnh đạo giỏi. Nhưng thực chất không phải, điều đó mới chỉ cùng lắm là một nửa (50%) của vấn đề. Lãnh đạo cần cả “tâm” lẫn “thuật“, chứ không chỉ có “thủ đoạn” và “bất chấp” tất cả vì mục tiêu của riêng mình (và cứ ngộ nhận, hô hào sáo rỗng rằng đó là “mục tiêu chung”)

Mỗi người có ít nhất một mục tiêu, một chiến lược riêng trong cuộc đời mình và có một “hệ quy chiếu riêng”, không ai giống ai. Thế nên khi người khác chọn một con đường riêng, một chiến lược riêng cho họ thì đừng vội phán xét họ đúng sai, thiệt hơn, tốt xấu. Đơn giản là vì đó chỉ là cách nghĩ, cách nhìn “thiển cận” trên một hệ quy chiếu của mỗi người mà thôi, khi đem sang hệ quy chiếu của người khác thì có thể lý thuyết đó sai bét! Đừng cho mình là trung tâm của vũ trụ, cho dù mình là trung tâm của vũ trụ thật đi nữa thì hãy để người khác nghĩ và nói về điều đó !

Good luck!

Leave a Reply