Trường xưa..

Về họp lớp các bạn ơi! Tôi sẽ về họp lớp nhé bạn ơi Để ôn lại cái thời mình đi họca Nhà ở xa mờ sương xe lọc cọc Trời mùa đông buốt cóng cả vai gầy. Tôi sẽ về thăm lại những gốc… Read More